Competenties en ervaring

Gevraagde competenties en ervaring

 • academisch werk- en denkniveau;
 • relevant netwerk voor het MER Internationaal programma 2023 - 2033. Met name netwerk op hoog ambtelijk en politiek niveau bij BuZa/DGIS en de Nederlandse overheid;
 • ervaring met of contacten in Nederlandse diplomatieke dienst;
 • strekt tot aanbeveling: netwerk bij het internationale Nederlandse bedrijfsleven en financiële instellingen (bv FMO, Atradius);
 • praktijkervaring met de politieke en ambtelijke context van laag-midden- en (vooral) lage inkomenslanden, bij voorkeur dankzij langdurig verblijf in deze landen;
 • goed inlevingvermogen en ontwikkeld gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen, belangen en culturen;
 • beschikt over natuurlijk gezag zonder groot ego;
 • kennis van of affiniteit met ontwikkelingsproblematiek;
 • kennis van of affiniteit met milieueffectrapportage;
 • bekend met internationaal duurzaamheids- en milieubeleid;
 • affiniteit met opereren op het grensvlak van wetenschap en (politieke) besluitvorming;
 • affiniteit met bestuurlijk toezicht;
 • goede beheersing (in elk geval mondelinge vaardigheid op C2 niveau) van Engels en Frans.

Beschikbaarheid (in overleg te bepalen)

 • 1 - 2 dagen per week;
 • bereidheid om te reizen: geschat 3 - 6 buitenlandse missies van 1 week per jaar.

Diversiteit
De Commissie hecht waarde aan een diverse samenstelling van het team van voorzitter en plaatsvervangend voorzitters wat betreft politieke, maatschappelijke en professionele achtergrond (verhouding openbaar bestuur/bedrijfsleven/wetenschap) en gender­verhouding.

Tarief

Het tarief is gebaseerd op schaal 18 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA).

Leeftijdsgrens

Werkzaamheden voor de Commissie voor de milieueffectrapportage kennen een verplichte leeftijdsgrens van 70 jaar.

Procedure & termijn

De benoeming van de voorzitter Internationaal van de Commissie voor de milieueffect­rapportage vindt plaats conform de Wet milieubeheer bij Koninklijk Besluit, op voordracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Benoeming vindt plaats voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.