Kennismiddag Groningen over m.e.r. in de Omgevingswet

26 januari 2023 — Statenzaal, Groningen


Wilt u gebruikmaken van de lunch?

1 keuze maken

1a Wegwijs in milieueffectrapportage
1b Verdiepende casussen

1 keuze maken

2a M.e.r. bij omgevingsvraagstukken
2b Natuur en milieueffectrapportage
2c Hoe helpt milieueffectrapportage de bestuurder